ALLMÄNNA VILLKOR

Läs igenom dessa villkor och regler innan du använder TimeToMeet. Genom att gå in på, läsa eller använda tjänsten på denna webbplats eller via någon applikation eller tredje part (härefter med samlingsnamnet ”webbplatsen”) och/eller genomför en bokning ger du ditt samtycke till att du läst, förstått och godkänt nedan villkor och regler. Dessa villkor och regler, inklusive eventuella ändringar, gäller direkt eller indirekt (genom distributörer) för alla våra tjänster som finns tillgängliga online, via e-post eller över telefon.

1. Om TimeToMeet

TimeToMeet är en internetbaserad plattform som erbjuder besökaren (nedan ”kunden”) att söka, jämföra och boka konferens- och möteslokaler i realtid. Vi erbjuder konferensanläggningar, hotell, herrgårdar, kursgårdar med flera (nedan ”uthyrare”) att marknadsföra sig genom att visa tillgänglighet, priser och erbjudanden via webbplatsen för att därigenom ingå avtal med kunden. Uthyrarna är själva ansvariga för uppdatering av priser, paket, tillgängliga lokaler och annan information som visas på webbplatsen. Varje uthyrare är i alla händelser ansvarigt för att informationen (inklusive priser och tillgängliga rum) som visas på vår webbplats är exakt, fullständig och korrekt. 

Denna webbplats, inklusive dess innehåll och uppbyggnad, samt konferensbokningstjänsten online som erbjuds på dessa sidor eller via tredje part, ägs, drivs och tillhandahålls av Conferencia AB. Företaget lyder under svensk lagstiftning och har sitt huvudkontor på Ingenjörsgatan 8, 411 19 Göteborg, Sverige. Bolaget har organisationsnummer 559015-1626 och är godkänt för F-skatt.

2. Beskrivning av våra tjänster

Med denna webbplats erbjuder TimeToMeet en internetbaserad marknadsplats och plattform, där uthyrare kan öka sin exponering, tillgänglighet och nå kunder genom onlinebokning av möteslokaler. Kunden kan på webbplatsen i realtid söka, jämföra och boka möteslokal med tillhörande kringtjänster (såsom förtäring och teknik).

När kunden bokar genom TimeToMeet ingås ett juridiskt bindande avtal med den uthyrare (konferensanläggning) som valts. Från att kunden har genomfört sin bokning på webbplatsen agerar TimeToMeet endast som kanal mellan kunden och uthyraren. TimeToMeet vidarebefordrar uppgifterna om kundens bokning till uthyraren (anläggningen i fråga) och skickar kunden å uthyrarens vägnar ett e-postmeddelande med en bekräftelse på bokningen. Tillgänglig information om anläggningar, rum och mertjänster baseras på den information som uthyrarna har angett.

3. Priser

Alla priser på webbplatsen visas exklusive moms, om inget annat framgår på webbplatsen eller i e-postbekräftelsen. Vänligen kontrollera boknings- och prisuppgifterna noggrant innan du genomför din bokning.

Uppenbara fel och misstag (inklusive skrivfel) är inte bindande.

4. Integritet och personuppgifter

TimeToMeet respekterar och skyddar integriteten hos alla användare av sidan och garanterar att dina personliga uppgifter hanteras konfidentiellt. När du använder webbplatsen samlas data in om dig för att ge dig optimal service. TimeToMeet garanterar att dessa uppgifter behandlas och skyddas enligt föreskrivna lagar och bestämmelser.

Syftet med insamlandet av informationen är:
• Genomförandet av din bokning.
• Öka användarvänligheten på sidan.
• Möjliggöra mer personlig information och personliga erbjudanden.

Vi använder och sparar endast e-postadresser som ges direkt till oss. Kundens e-postadress används i samband med bokningar och genomförandet av dessa, för uppföljning av exempelvis kundnöjdhet, samt för att kunden ska kunna logga in på webbplatsen och hantera gjorda eller framtida bokningar. Vi använder oss av e-post i informations- och marknadsföringssyfte om du uppgett din e-postadress i syfte att motta sådan information eller om du på annat sätt har godkänt detta. Om du inte längre vill få utskick om erbjudanden via e-post kan du avsluta detta genom att meddela oss via e-post.

TimeToMeet upplåter aldrig e-postadresser till en tredje part i marknadsföringssyfte.

Du kan alltid fråga TimeToMeet mer om vilken information och data som sparas. För att göra detta kan du skicka ett e-post meddelande till oss. Du kan också skicka ett meddelande till oss om du har andra åsikter, synpunkter eller förslag på förbättringar.

5. Cookies

För att optimera användarvänligheten och servicen använder vi oss av så kallade cookies. Cookies är en datafil som lagrar information om ditt agerande och dina rörelser på sidan. Dessa används för att hålla ordning på webbläsaren så att vår statistik blir korrekt. I din webbläsare kan du ställa in om du inte vill tillåta dessa cookies. Om du inte tillåter detta kommer du inte att kunna använda vissa delar av webbplatsen på ett korrekt sätt.

6. Bokningsavgifter & betalning

Användande och bokning via webbplatsen är helt avgiftsfri för dig som kund, vilket innebär att vi får ersättning av uthyraren för den förmedlade bokningen vi tillhandahåller dem. I och med att du i samband med din bokning förbinder dig i ett avtal med uthyraren är det uthyraren som kommer att fakturera dig eller på annat sätt avkräva dig betalning före, under eller efter genomfört möte/konferens. Därmed åligger det uthyraren att genomföra sedvanlig kreditupplysning eller på annat sätt kontrollera att du som kund har betalningsmöjlighet för tjänsten du bokat.

7. Avbokning

När du gör en bokning accepterar du även uthyrarens avbokningspolicy för av- och ombokning samt justeringar i omfattningen av bokningen. Även andra villkor och regler finns specificerade i avbokningspolicyn i sin helhet, och det är du som kund som godkänner avbokningsvillkoren i sin helhet i samband med att du bekräftar din bokning. Uthyrarnas allmänna avbokningsregler och villkor för utebliven ankomst finns att läsa på uthyrarens (anläggningens) egen sida på TimeToMeet.

Om du vill granska, ändra eller avboka din bokning följer du instruktionerna i uthyrarens (anläggningens) avbokningspolicy eller informationen i e-postbekräftelsen.

8. Friskrivningsklausul

Webbplatsen och TimeToMeets tjänster utförs med, för tjänsten skräddarsydd, adekvat teknik, dock kan vi inte garantera att all information är exakt, fullständig eller korrekt. Vi kan heller inte hållas ansvariga för eventuella fel (inklusive uppenbara och typografiska fel), avbrott (oavsett om det är på grund av (tillfälliga och/eller partiella) stopp, reparationer, uppgraderingar eller underhåll av webbplatsen, eller annat), inkorrekt, vilseledande, felaktig eller utebliven information.

TimeToMeet utgör inte en rekommendation eller bekräftelse gällande kvalitet, servicenivå eller egenskaper av någon av de tillgängliga lokalerna som förmedlas, dock gör vi vårt yttersta för att information och bilder stämmer överens med den verkliga produkten.

9. Immateriella rättigheter

Om ej annat anges är det TimeToMeet samt eventuella underleverantörer som äger mjukvaran till webbplatsen, samt övriga immateriella rättigheter (inklusive varumärken och copyright) avseende innehåll, information och material på vår webbplats.

10. Övrigt

Om ett villkor eller del av villkor i detta avtal av någon anledning skulle anses vara icke verkställbart eller ogiltigt, ska detta inte medföra att avtalet och de allmänna villkoren i sin helhet blir förklarat ogiltigt. Enbart aktuell del ska i det fallet korrigeras så att samma syfte uppnås, och om inte det är möjligt ska aktuell del strykas.

Våra regler och villkor samt tillhandahållandet av våra tjänster ska i tolkas i enlighet med svensk lag.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor uppstår ett bindande avtal mellan TimeToMeet och kunden. Vid eventuell tvist rörande dessa allmänna regler och villkor, samt våra tjänster, åtar sig båda parter till detta avtal att söka lösa tvisten i samförstånd innan tvisten tas till domstol. Om parterna inte lyckats komma överens inom tio (10) veckor från det att konflikt initierats står det varje part fritt att gå vidare med tvisten till allmän domstol i Sverige, vid den ort där TimeToMeet har sin huvudsakliga etablering.